Quay về
Mục lục:
: Title
Đăng nhập
: NumOrder
1
: Describe

Góc phía trên cùng, bên phải có nút đăng nhập

-- Bước 1: nhập user và mật khẩu

 

-- Bước 2: về lại trang chủ

 

[TOP]
: Title
Thay đổi phần đầu
: NumOrder
2
: Describe

[TOP]
: Title
Thay đổi logo
: NumOrder
2
: Describe

Click vào biểu tượng logo

[TOP]
: Title
Thêm sản phẩm
: NumOrder
3
: Describe

 

 

 

[TOP]
: Title
Thêm ảnh slide
: NumOrder
4
: Describe

 

[TOP]
: Title
Thêm sản phẩm
: NumOrder
5
: Describe

1. Click vào nhóm cần thêm


2. Thêm

[TOP]
: Title
Cấu hình sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy
: NumOrder
6
: Describe

 

[TOP]
: Title
Thêm nhóm sản phẩm, cấu hình nhóm
: NumOrder
7
: Describe

Tại mỗi nhóm sản phẩm, click vào biểu tượng sẽ đổ ra các chức năng

[TOP]
: Title
SEO web
: NumOrder
9
: Describe

I. SEO Trang chủ: là trang quan trọng trong việc tìm kiếm google