Apps Sheet

Khóa học Apps Sheet miễn phí, cấp tốc

Google Sheets là một chương trình bảng tính được bao gồm như một phần của bộ phần mềm văn phòng dựa trên web miễn phí được cung cấp bởi Google trong dịch vụ Google Drive của mình. Dịch vụ này cũng bao gồm Google Docs và Google Slides, một trình xử lý văn bản và chương trình trình bày tương ứng. Wikipedia

Mời các bạn xem các video học appsheet cơ bản: Click xem khóa học Appsheet

►Xem link học tạo app: https://youtu.be/p5N7bhtqP2g

[Tất cả]