BẢNG GIÁ Hosting

NƠI LƯU TRỮ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ

START

420.000đ/Năm

35.000 đ/tháng

Dung lượng : 1 G

Băng thông : 15G

SSL :

A

675.600đ/Năm

56.300 đ/tháng

Dung lượng : 1,5 G

Băng thông : 35GB

SSL :

B

876.000đ/Năm

73.000 đ/tháng

Dung lượng : 2 GB

Băng thông : Vô hạn

SSL :

C

1.112.400đ/Năm

92.700 đ/tháng

Dung lượng : 3 G

Băng thông : Vô hạn

SSL :

D

1.632.000đ/Năm

136.000 đ/tháng

Dung lượng : 5 G

Băng thông : Vô hạn

SSL :

GOLD

2.148.000đ/Năm

179.000 đ/tháng

Dung lượng : 7 G

Băng thông : Vô hạn

SSL :

START

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

A

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

B

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

C

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

D

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

GOLD

@#@=Gia:n0=@#@đ/Năm

START

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

A

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

B

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

C

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

D

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

GOLD

@#@=Gia:n0=@#@đ/tháng

Mô tả: @#@=MoTa=@#@

Đối tác tiêu biểu

Là công ty chuyên thiết kế phần mềm quản lý và website chuyên nghiệp phổ biến nhất hiện nay