BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

ĐỪNG KINH DOANH KHI CHƯA CÓ TÊN MIỀN

.com

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

.COM.VN

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

.net

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

.vn

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

.iif.vn

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

.com

310.000đ/Năm

.COM.VN

760.000đ/Năm

.net

310.000đ/Năm

.vn

830.000đ/Năm

.iif.vn

50.000đ/Năm

.com

310.000đ/tháng

Mô tả:

.COM.VN

760.000đ/tháng

Mô tả:

.net

310.000đ/tháng

Mô tả:

.vn

830.000đ/tháng

Mô tả:

.iif.vn

50.000đ/tháng

Mô tả:

Đối tác tiêu biểu

Là công ty chuyên thiết kế phần mềm quản lý và website chuyên nghiệp phổ biến nhất hiện nay