SQL Server

Khóa học về CSDL SQL Server từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn học nhanh nhất về Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. MS SQL được cài trên máy chủ để các máy trạm (máy con) kết nối đến truy xuất dữ liệu và cập nhật dữ liệu. Được rất nhiều công ty trên thế giới sử dụng.

[Xem youtube kênh học SQL Server A-Z]

[Tất cả]