AngularJS

AngularJS là một web framework JavaScript được phát triển và tài trợ bởi Google và cộng đồng để giải quyết các vấn đề gặp phải trong việc phát triển ứng dụng đơn trang. Ngoài ra, AngularJs còn có các thành phần bổ sung cho Cordova, framework sử thường dùng để viết các ứng dụng di động

Khóa học AngularJS cấp tốc

Tham khảo thêm tại web học angular full

[Tất cả]