Học Python

Python Là Gì? Các Bước Tự Học Lập Trình Python
Python là gì?
Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao (lập tình bật cao là ngôn ngữ dễ sử dụng), mã nguồn mở và đa nền tảng. Python được Guido van Rossum giới thiệu vào năm 1991 và đã trải qua 3 giai đoạn phát triển khác nhau tương ứng với các version, mới nhất hiện nay là Python version 3x.

Ứng dụng của Python

Python là ngôn ngữ được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực.

    Thiết kế Web và App Web với các Framework của Python: Django và Flask là 2 framework phổ biến hiện nay dành cho các lập trình viên Python để tạo ra các website.
    Tool tự động hóa: các ứng dụng như từ điển, crawl dữ liệu từ website, tool giúp tự động hóa công việc được các lập trình viên ưu tiên lựa chọn Python để viết nhờ tốc độ code nhanh của nó.
    Khoa học máy tính: Trong Python có rất nhiều thư viện quan trọng phục vụ cho ngành khoa học máy tính như: OpenCV cho xử lý ảnh và machine learning, Scipy và Numpys cho lĩnh vực toán học, đại số tuyến tính, Pandas cho việc phân tích dữ liệu, …
    Làm game: Pygame là một bộ module Python cross-platform được thiết kế để viết game trên cả máy tính và các thiết bị di động Android, IOS...
 

[Tất cả]